van 1 tot 8

Groepen
Op

weg naar het eigen topniveau

Op de Kraanvogel ligt een grote focus op het individu. Wij willen dat elk kind het meeste uit zichzelf leert te halen, om zo op zijn of haar topniveau te presteren. Dit is voor ieder kind namelijk anders. Wij begeleiden jouw kind naar de basis en stimuleren ze dan om, als ze daar aan toe zijn, hun volledige potentie te onderzoeken.

 

Altijd zonder enige druk op te leggen bij de kinderen, met vrijheid en verantwoordelijkheid én met de kernwaardes spelen, ontdekken en bewegen.

Hoe

wij het anders doen

In tegenstelling tot wat andere scholen beweren, leggen wij als school echt de nadruk op de leerling. De ontwikkeling van de leerling staat bij ons centraal, en we beoordelen regelmatig of aanpassingen nodig zijn. Dit kan variëren van ander werk dat beter aansluit tot mogelijk het volgen van een specifiek vak in een andere klas. We erkennen namelijk dat elk kind op een unieke manier leert. Ons ervaren team is zeer bekwaam in het helpen slagen van leerlingen die op andere scholen moeilijkheden ondervinden. We genieten dan ook een goede reputatie bij het samenwerkingsverband.
 
Een ander aspect waarin wij ons onderscheiden, betreft onze benadering van pauzes. Hoewel dit wellicht niet van belang lijkt, hebben we als school ervoor gekozen om drie pauzes voor de kinderen in te roosteren, naar het voorbeeld van de expertise uit Finland. Dit stelt de leerlingen in staat om zich één keer vaker te ontspannen dan op de meeste basisscholen. De kinderen waarderen dit zeer, vooral omdat we beschikken over een fantastisch schoolplein met veel groen, een eigen moestuin, een volwaardig voetbalveld en diverse speeltoestellen.
 
Daarnaast hechten we veel waarde aan de betrokkenheid van ouders. Bij ons staat de deur altijd open voor iedereen. In tegenstelling tot veel andere scholen, waar ouders hun kind mogen afzetten maar de school verder niet mogen betreden, tenzij je op gesprek moet komen. Bij ons zijn ouders juist welkom.

 

“Samen groeien, zien en ervaren: Onze school, jouw thuis.”

Betrokkenheid

Ouders, leerkrachten, leerlingen samen vormen we de toekomst van onze school.

Gebalanceerd
team

Wij hebben een goed gebalanceerd team met aan de ene kant veel jonge frisse ideeën en aan de andere kant voldoende ervaring.

Het kind voorop

Het indivuduele kind staat voorop bij de Kraanvogel. Wij zullen er als team alles aan doen om elk kind op zijn eigen topniveau te laten presteren!
Groepen

Ieder kind op de juiste plek

In onze kleutergroep draait alles om spelend leren.

In onze kleutergroep draait alles om spelend leren. Onze ervaren leerkrachten zorgen voor veel persoonlijke aandacht in een gezellige en warme huiskamer setting. Dit is een stimulerende omgeving waar kinderen op hun eigen tempo en op een speelse manier kunnen ontdekken en leren. Hierin krijgen ze veel keuzevrijheid en wordt creativiteit gestimuleerd. 

 

De leerkrachten halen de echte wereld de klas in en bieden betekenisvolle activiteiten aan, (volgens de ideeën van basisontwikkeling). We spelen steeds een periode rond een bepaald thema. Gymmen doen de kleuters wekelijks in de gymzaal.

 

De overgang naar groep 3 maken we zo soepel mogelijk. Het groep 3 lokaal is verbonden aan het kleuterlokaal, zodat de kinderen zelf al kunnen zien hoe het in groep 3 er aan toe gaat.

Soms kunnen leerlingen zelfs al aansluiten bij de lessen van groep 3, als dat beter bij hun ontwikkeling past. 

Een stap verder in het leeravontuur.

In groep 3/4 gaan we een stapje verder in het leeravontuur. We werken in een gezellige sfeer met veel individuele aandacht van de leerkracht. Bij de kleuters hebben de leerlingen al kennis gemaakt met letters en cijfers.

 

In groep 3 gaan we echt starten met lezen, schrijven, spelling en rekenen. In groep 4 komt daar ook nog begrijpend lezen en taal bij. We werken op papier, op Chromebooks en regelmatig geven we de lessen door middel van bewegend leren.

 

Natuurlijk werken we daarnaast ook aan wereldoriëntatie, creatief, gymnastiek en muziek! 

Leren door experimenteren, onderzoeken en creative projecten

In groep 5/6 is het lezen en schrijven onder de knie, maar vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek komen ook steeds vaker voorbij.

Het leuke is dat we deze vakken thematisch benaderen. Dat betekent dat we verschillende onderwerpen bundelen en er zo dieper op ingaan.

Er wordt geleerd uit boeken, maar ook door experimenten, onderzoek en creatieve projecten. Van elke les maken we een avontuur, zodat leren spelenderwijs gaat. Daarnaast maken de leerlingen ook steeds meer de stap om onze eigen leerdoelen aan te geven. Wat een kind zelf gaat leren.

Dit kan betekenen dat een doel voor het ene kind anders is dan dat voor een ander kind. Een voorbeeld van zo een doel is: “Ik kan over een maand 20 minuten zelfstandig werken.”

Groep 7-8

Het einde van de basisschooltijd komt in zicht!

10-12 jaar

Een stap verder in het leeravontuur.

Het einde van de basisschooltijd komt in zicht! Dit is het moment dat de leerstof complexer wordt. Er komen breuken voorbij, maar we duiken bijvoorbeeld ook de vervoegingen van Engelse werkwoorden in.


En natuurlijk start ook de voorbereiding op de overstap naar het voortgezet onderwijs (VO). Daar beginnen we al mee in groep 7, zodat de leerling in groep 8 een goede keuze kan maken voor de juiste school. De leerlingen in groep 7/8 leren zelf persoonlijke leerdoelen op te stellen en werken hier samen met de leerkracht aan. Tijdens kindgesprekken bespreken we met de leerling wat al goed gaat en waar een leerling nog in zou kunnen groeien. Zo leren zij zelf steeds meer verantwoordelijkheid nemen over het eigen werk.

 

Samen met de leerkrachten wordt gekeken welk niveau de leerling instroomt, zodat het op z’n eigen topniveau kan werken.


De kinderen van groep 7/8 gaan met elkaar op kamp, wat een hele leuke afsluiting is van de basisschool jaren. En natuurlijk maken de kinderen uit groep 8 een spetterende eindmusical. Dit doen we met de hele school, want op onze school doet écht elke leerling mee met de eindmusical. Van kleuter tot groep 8.

kraanvogel-4871

Kies bewust voor de toekomst van jouw kind.

Kiezen voor een school is een keuze die je bewust moet maken. Je kiest niet de school omdat deze nu eenmaal het dichtbij is of omdat het logo van de school zo grappig is.

Je kiest een school omdat je jouw kind hier met een goed gevoel naartoe kan brengen. Dat je weet dat het gezien wordt op deze school. En dat er op deze school alles aan wordt gedaan  om alle potentie die in jouw kind zit, zich kan laten ontplooien.  

Precies dat doen we op De Kraanvogel. Wij zetten de kinderen op de eerste plaats.